Vizyonumuz & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Türkiye ve dünya pazarlarında rakiplerinden farklılık yaratarak liderliğe yönelmek ve markalaşmak , pazar payını artırmak, insana, çevreye ve geleceğe saygılı sürdürülebilir büyümeyi tüm çalışanları paydaşları ve çözüm ortakları ile beraber gerçekleştirebilmek.

MİSYONUMUZ

UZ-AR Mühendislik ; Müşteri odaklı, proses ağırlıklı, sürekli gelişme ile katma değeri yüksek ürünler üretir, tedarikçileri, müşteri ve çalışanları ile bir bütün oluşturan, UZ-AR kurumsal kültürü ile sürdürülebilirlik bilinci ile insan sağlığı ve çevreyi korur, evrensel değerlere uyar, iş sağlığını ve güvenliğini sağlar ve sürdürür, tüm faaliyetlerini yasal şartlara uygun ve uluslararası uygulamalara uygun olarak yerine getirir,doğal kaynak ve enerji kullanımını kontrol ederek topluma destek verir ve değer katar.