Çalışma Ortamı ve Alt Yapı Yönetimi

  • Anasayfa
  • Çalışma Ortamı ve Alt Yapı Yönetimi

Çalışma Ortamı ve Alt Yapı Yönetimi

UZ-AR, ofis, üretim ve depolama alanlarını çalışanlarının, tedarik zincirinde yer aldığı tüm müşterilerinin ve diğer ilgili tarafların beklentilerini ve yasal yükümlülüklerini Entegre Yönetim Sistemi Standartları’na uygun olarak yürütmektedir. Bu çerçevede UZ-AR Entegre Yönetim Politikası oluşturmuştur. Yönetim ve operasyon süreçleri buna göre planlanmış ve uygulanmaktadır.

UZ-AR, yükümlülükleri gereği mevzuata uygun olarak yeterlilikleri tanımlanmış olan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çevre Görevlisi, TMGD görevlendirmiştir. Ayrıca iş gereği çeşitli danışman ve denetleme kuruluşları ile gönüllü olarak çalışarak işyeri güvenliğini sağlamaktadır.

UZ-AR üretim yeri, ilgili mevzuat gereği ruhsatlandırılmıştır ve tüm gereken çevre izinleri alınmıştır. Üretim sahamız T.C. Sağlık Bakanlığı THSK tarafından belgelendirilmiştir. NSF tarafından düzenli olarak ANSI 60 standardına göre denetlenmektedir.

Sahada yapılacak kontrol ve ölçümler için mevzuata uygun yeterliliği olan kurum ve kuruluşlarla Dış Hizmet Sağlayıcı Yönetimi sürecine göre çalışılmaktadır.

UZ-AR, Entegre Yönetim Sistemi Politikasına uygun olarak en önemli varlığı olan çalışanlarının kalite, ISG ve çevre yeterlilikleri için eğitim planları oluşturmuş olup, düzenli olarak farkındalık sağlamaktadır.

UZ-AR, önce insan sağlığı yaklaşımı ve işi sahiplenmek olgusu ile çalışanlarına yasal ve teknik şartlara uygun olarak tesis içinde sürekli güvenliği sağlamak, bu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak ve onlara yeterlilik kazandırmak için sürekli eğitimler ve tatbikatlar düzenlemektedir. Eğitim faaliyetleri değerlendirilerek sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın sürece katılımları, önerileri ve geri bildirimleri sürekli iyileştirme için en önemli kaynaktır. Çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için önemli bir kalite hedefidir.

İş sürekliliği analizleri ve risk değerlendirmeleri yapılarak doğru zamanda gereken aksiyonlar alınır ve iş sürekliliği sağlanmaktadır.

Çalışma ortamı ve altyapı yönetimi için çevresel boyutlar ve ISG tehlikeleri belirlenerek risk analizleri yapılır buna uygun olarak aksiyon planları oluşturulur ve böylece sürekli iyileşme sağlanmaktadır.

UZ-AR, tüm çalışma ortamları için acil durum planlarını oluşturmuş, acil durum anı için görevlendirme dağılımını yapmış ve bu çalışmaları tatbikatlarla destekleyerek herhangi bir acil durumda çalışanlarının hazır olmasını sağlamaktadır.

Yasal yükümlülük olarak Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası oluşturulmuştur. Düzenli olarak gözden geçirilerek güncelliği sağlanmaktadır. Saha güvenlik planı oluşturularak kontrol sağlanmaktadır. Atık Yönetim Planı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Sıfır Atık Yönetimi sürdürülmektedir.

Sorularınız için buradayız

Nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim