INOVASYON

INOVASYON

UZ-AR 'da inovasyonun anlamı; tüm paydaşlarımız için değer yaratan yenilikçiliktir. UZ-AR ve tüm paydaşlarımıza yeni değerler katmaktan ve bunu sürdürülebilir bir biçimde devam ettirebilmektir.

Rekabetin bu denli yoğun olduğu günümüz ekonomisinde var olabilmenin ve farklılaşmanın tek yolunun inovasyondan geçtiğini biliyoruz. İnovasyonu, tekrarlanabilir, disiplinli bir süreç olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda, da tıpkı üretim, pazarlama, satış, finans, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, kurumsal iletişim vb. disiplinler gibi en üst düzeyde koordine ediyor ve yönetiyoruz

Sadece ürün ve hizmetlerimizde değil, süreçlerimizde ve iş yapış şekillerimizde de inovasyonu kullanıyoruz. herkesin katılımını özendiren bir yaklaşımın önemine inanıyor, insan kaynakları ve iletişim politikalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Çünkü, bir kuruluşun ancak çalışanları kadar yaratıcı olabileceğine inanıyoruz.

Son kullanıcılar ve onlara ürünlerimizi ulaştıran firmalarımız bizim için her zaman inovasyonun merkezinde yer alıyor. İnovasyonda başarıyı yakalayabilmek için beklentilerinin ötesinde, ancak değerlerine uygun ürün ve hizmetler tasarlayıp üreterek farklılık yaratmayı amaçlıyoruz. Bunun için müşterilerimizle birlikte çok daha fazla zaman geçirerek, geri bildirimlerini anlamaya çalışıyor ve ölçümlüyoruz. Ürünlerimizi bu veriler ışığında tasarlayıp geliştiriyoruz.

Innovasyon çalışmalarımızda tedarikçilerimizle kazan kazan yaklaşımı ile güvenli yol alıyoruz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERMİSİNİZ ?

+90 (212) 542 31 21