SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ

Sürdürülebilirlik

UZ-AR topluma ve çevreye duyduğu saygıyla, sürdürülebilirlik ilkelerini üretimden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından lojistiğe kadar bütünsel bir bakış açısıyla benimsemiştir. UZ-AR , bütünsel sürdürülebilirliliğini ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yaparak sürdürmektedir. Bu kapsamda ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, iş süreçleri ve teknoloji kullanımını da entegre etmek amacıyla çalışmalarını gönüllü uygun olarak sürdürmektedir.

Dünyadaki doğal kaynakların sınırsız olmadığının bilincindeyiz. Kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme yolunda ilerlerken, tüm bireylerin en iyi koşullarda yaşamını sürdürmesini sağlamak, kaynakları ekonomik kullanmak ve geleceği tüketmeden yaşam kalitesi sağlamak öncelikli hedefimiz ve ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşaması için sürdürülebilirlik performansımızı ölçüyor, izliyor, iyileştiriyor ve tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.

İşletmede kullanılan ham madde ve değer kimyasal maddelerin bulundurulması, proseslerde işlem görmesi, üretilen ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında olabilecek tehlikelerden çalışanları, çevreyi ve bölgemizi korumak için yapılan risk değerlendirme çalışmaları ile çeşitli önlemler alınmaktadır

ISG ve Çevresel etkilerin önlenmesinde en önemli unsur, ISG ve çevresel risklerin belirlenmesi ve planlanmasıdır. ISG ve çevresel risklerin belirlenmesi ve yönetimi çalışmaları; mevzuatı ve mevzuata uygunluğun takibi, atık yönetiminin sağlanması, emisyonların kontrolü ve önlenmesi, kimyasalların envanterinin oluşturulması, atık giderme sistemlerinin verimli ve etkin çalıştırılması, firmada çevre kültürünün oluşturulması, şirketin ve bireylerin performanslarının takibi EYS içinde kontrol edilmektedir.

Firmamız bünyesinde çalışanlar sürekli olarak planlama yapılarak Yasal ve mesleki yeterlilik için alınması gereken eğitimler ve sertifikalar, tatbikatlarla ile bilinçlendirilmekte ve katılımları sağlanmaktadır.

Ayrıca konuyla ilgili eğitim almış ve belgeli Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı çalışanımız bulunmaktadır. Ürünlerimize ait tüm güvenlik bilgi formları mevcut mevzuata göre revize edilerek Türkçe ve İngilizce ( talep halinde diğer dillerde ) olarak müşterilerimize verilmektedir.

Kirliliğin kaynağında önlenmesi en önemli çevresel prensiplerden biridir. Bu kapsamda yeniden kullanımı arttırarak atık oluşmasının önlenmesi ve atık miktarının azaltılması için tüm paydaşlarla ortak hareket ederek atık yönetimini kontrol etmektedir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERMİSİNİZ ?

+90 (212) 542 31 21