Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçilerimiz ve Biz

UZ-AR iş etiği, sürdürülebilirlik, kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği alanlarındaki temel ilke ve politikaları oluşturulmuştur. Sorumlu satın alma yaklaşımı , kaliteli kimyasal ürünler ve hizmetler aracılığıyla sonuçlar sunarak müşterileri memnun etmek hedef alınmıştır. Tedarikçilerimiz, sorumlu bir şekilde üretilmiş ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olur.

UZ-AR olarak; üretim ve hizmet faaliyetlerimizin devamlılığı için gerekli olan malzemelerin tedarik sürecinde, sürdürülebilir ilişkiler kurmak temel önceliğimizdir. Bu yaklaşımla;

Tedarik zinciri yönetimindeki tüm faaliyetlerimiz yasal yükümlülük ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmesi, ayrım yapılmadan tüm Tedarikçilerimiz ile adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurularak kalite ve termin performansı, istikrar ve fiyat esnekliğini gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Tedarikçi seçim ve ölçülebilir değerlendirme kriterlerimize uyum sağlayan firmalarla uzun vadeli sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı amaçlarız,

Tüm ürün ve hizmetlerin temininde; ilgili alanda uzman, finansal ve operasyonel olarak güvenilir ve gerekli uluslararası/ulusal sertifikalara/belgelere sahip olan yükümlülüklere uyan tedarikçilerimiz önceliklidir.

İnsan haklarına saygılı, doğal kaynakları korumaya çalışan, teknolojiye yatırım yapan, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan tedarikçilerimiz önceliklidir.

UZ-AR fikri ve sınai mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle koruyan ve bunu gerçekleştiren tedarikçilerle çalışmayı öngörür. Aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini de korumak için özen gösterir.

Tedarikçilerimizin dünya ve ülke strateji yaklaşımlarına uyum sağlamlarını bekleriz.

Tedarikçilerle stratejik işbirliğini sürdürülebilir kılmak ve onların gelişimlerine katkıda bulunmak, beklentilerimizi karşılama yeterliliğinde olmaları için eğitimler ve bilgi paylaşımı ağı kurarak destek veririz.

Tedarikçilerimizi, performans takibi ve sürekli iyileştirilme adına tedarikçi seçme ve değerlendirme kriterlerimize uygun olarak denetleriz,

Tedarikçilerimizle iş birliğİ yaparak geri bildirim ve paylaşımlarını Sürekli iyileştirme için kaynak olarak kullanırız.

Sorularınız için buradayız

Nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim