Ürün Yönetimi ve Ürün Güvenliği

  • Anasayfa
  • Ürün Yönetimi ve Ürün Güvenliği

Ürün Yönetimi ve Ürün Güvenliği

UZ-AR ürün yönetimi ve ürün güvenliği, üretici, bakım ve uygulama hizmetleri bakış açısı ile değerlendirilmektedir.

UZ-AR Ürün tasarımını ekonomi, çevre, maruziyet ve tüm paydaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini , yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefleyerek gerçekleştirmektedir.

Ürün ve Hizmet dağırcığımız gereği Bakım şirketi olarak, UZ-AR ,müşterilerinin yaşam döngüsü faaliyetlerine de destek vererek sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir rol oynar.

UZ-AR ‘da ürün tasarım süreci, tüm süreçlerin yer aldığı ve kontrol edildiği önemli bir süreçtir.Ürün güvenliği yönetimi için ilk adımdır.

UZ-AR Ürün aralığında yer alan ürünlerin üretimi ve formülasyonu mevcut olan yasal yükümlülükler , işletme teknik şartları ve Pazar beklentileri gibi bir çok değişkenin değerlendirilmesi ile Uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Kullanılan Yasal Düzenlemeler
  • 1. KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
  • 2. SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
  • 3. GBF: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete)

KKDIK

KKDIK : Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)

AB mevzuatı uyum sürecinde REACH kapsamına uyumlu olarak Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDIK) Yönetmelik -oluşturulmuştur.

UZ-AR yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini belirlemiş ve tedarikçilerimizin kayıt çalışmalarını takip etmektedir.

Konu hakkında detaylarla ilgili sorularınız için gbfsds@uzar.com.tr bilgi alabilirsiniz.

REACH

Avrupa Birliği'nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) yönetmeliği tüm küresel kimya endüstrisi için hayati önem taşımaktadır. Bir kimyasal madde tedarikçisi, üreticisi, ithalatçısı ve alıcısı olarak önceliğimiz, REACH düzenlemelerine uymak ve bize ve müşterilerimize mal tedarikinin kesintiye uğramamasını sağlamaktır. REACH'in başarılı bir şekilde uygulanmasını desteklemek için müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle işbirliği yaparak tedarik zinciri boyunca bilgi alışverişini koordine etmekteyiz.

REACH uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen gbfsds@uzar.com.tr adresine bir e-posta gönderin.

DİĞER DÜZENLEMELER

REACH'in yürürlüğe girmesinden bu yana, diğer bazı yargı bölgeleri de benzer girişimlerde bulunmuştur: örneğin, Rusya , Kore (K-REACH) ve Tayvan (TCSCA). UZ-AR , bu düzenlemelerin gelişimini yakından takip etmektedir Uyumlulukhakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen gbfsds@uzar.com.tr adresine bir e-posta gönderin.

GBF VE GLOBAL HARMONİZE ETİKET YÖNETİMİ-SEA

UZ-AR , ürünlerini dünya çapında Birleşmiş Milletler'in Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemine (GHS) göre uyumlu olan SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete sınıflandırır. UZ-AR bu sınıflandırma metodolojisini tüm GBF (SDS) ve ürün Etiketlerinde kullanır. GBFlerimiz doğrudan müşterilere ülkenin resmi dil(ler)inde sağlanmaktadır.

TAŞIMACILIK -ADR ETİKETİ

UZ-AR ‘da kullanılan girdiler ve çıkan ürünlerin taşıma, yükleme, boşaltma işlemleri T.C. Ulaştırma Bakanlığı ilgili mevzuatına göre , Uluslararası ADR kurallarına göre gerçekleştirilir.

GIDA İLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER

NSF -WHITE BOOK-NonFood

UZ-AR , aşağıdaki kategorilerde NSF -WHITE BOOK -NonFood- kapsamında aşağıdaki kayıtlı ürünlerini sorunuz.

G5 – soğutma ve imbik suyu ürünleri

G6 – kazan, buhar hattı ürünleri, gıda teması

G7 – kazan, buhar hattı ürünleri, gıda dışı temas

Bu programa kayıtlı UZ-AR ürünleri, ürün etiketinde NSF Gıda Dışı işareti yer alır.

NSF, yiyecek ve içecek işleme alanları ve tesislerinde ve çevresinde kullanılan ürünleri kayıt altına alır. Bu tescil, belirli bir ürünün küresel olarak gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Ayrıca, NSF tescilli ürünlerin kullanılması, müşterilerin Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) yönergelerine uymasını sağlar. NSF Gıda Dışı Bileşikler programı-NonFood , yağlayıcılar, temizleyiciler, su arıtma ürünleri, çamaşır yıkama ürünleri, antimikrobiyal ürünler ve el bakım ürünleri dahil olmak üzere bir dizi ürünü kapsar.

NSF/ANSI/CAN 60 sertifikalı ÜRÜNLER

SF/ANSI/CAN 60 sertifikalı ürünlerimiz içme suyu sistemlerinde antiskalant ve arıtma için kullanılmaktadır. Bu programda sertifikalandırılmış UZ-AR ürünleri, ürün etiketinde NSF/ANSI/CAN 60 işaretine sahiptir.

UZ-AR, dünyanın her yerindeki müşterilerimize erişilebilirlik sağlamak için NSF/ANSI/CAN 60 programında sertifikalı ürünleri ile pazarda yer almaktadır.

Su arıtma tesisleri ve içme suyu kullanan diğer endüstriler için su arıtmada kullandıkları ürünlerin NSF/ANSI/CAN 60 sertifikalı olması önemlidir. Bu sertifika, ürünlerin küresel halk sağlığı standartlarını ve gereksinimlerini karşılamasını ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmamasını sağlar.

Bu program kapsamındaki ürünler arasında korozyon ve kireç kontrol kimyasalları, pH ayarlama kimyasalları, yumuşatma, çökeltme ve ayırma kimyasalları, pıhtılaşma ve flokülasyon kimyasalları, kuyu delme ürünleri, dezenfeksiyon ve oksidasyon kimyasalları ve diğer özel kimyasallar yer alır.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETİMİ

Biyosidal ürünlerin üretimi T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir. Piyasa denetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve PDG mevzuatına göre yapılır.

HAVUZ SUYU YARDIMCI KİMYASALLARI

Havuz suyu yardımcı kimyasalları üretimi KKDIK kapsamında gerçekleştirilir. Etiketleme , SEA yönetmeliğine göre, Piyasa denetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve PDG mevzuatına göre yapılır.

HAVUZ SUYU YOSUN ÖNLEYİCİ VE DEZENFEKTANLARI

Havuz suyu yosun önleyici ve dezenfektanları üretimi T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir. Piyasa denetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve PDG mevzuatına göre yapılır.

YÜZEY DEZENFEKTANLARI

Yüzey dezenfektanları üretimi T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir. Piyasa denetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve PDG mevzuatına göre yapılır.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK VE BAKIM KİMYASALLARI

Endüstriyel Temizlik Ve Bakım Kimyasalları üretimi KKDIK kapsamında gerçekleştirilir. Etiketleme, SEA yönetmeliğine göre, Piyasa denetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve PDG mevzuatına göre yapılır.

KAZAN VE SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRETİMİ

Kazan Ve Soğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalları Üretimi KKDIK kapsamında gerçekleştirilir. TSE EN standartları, REACH, ECHA; EPA uygulamaları kapsamında gerçekleştirilir. Etiketleme, SEA yönetmeliğine göre, Piyasa denetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve PDG mevzuatına göre yapılır.

Sorularınız için buradayız

Nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim