Merkez Ofis : +90 212 542 31 21 E-Mail :uzar@uzar.com.tr

Etik Değerlerimiz

UZ-AR Mühendislik

Etik Değerlerimiz

UZ-AR etik değerlerimiz, şirketin temel davranış ve ilkelerini kapsamaktadır, yurtiçi ve yurtdışında en yüksek yasal ve etik kural ve ilkelerine uygun olarak iş yürütmeyi temel almıştır. Çalışanlarımıza sunulan etik kurallarımız, bu taahhüdün temel taşıdır ve her çalışanın yönetimle, müşterilerle, iş ortaklarıyla ve iş yaptığımız topluluklardaki insanlarla etkileşim halindeyken beklentilerini belirler. Ayrıca, tedarikçiler, danışmanlar, yükleniciler, distribütörler veya diğer üçüncü taraf temsilciler dahil olmak üzere UZ-AR adına hareket eden tüm iş ortaklarına da yol gösterir.

UZ-AR etik değerlerimiz çerçevesinde, yürütülen tüm faaliyetler ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve güncel kalite standartlarında uygun olarak uygulanır. Yasalar kapsamında belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlara ve gönüllü olarak uyguladığı kabul gören akredite kurumlara açık ve tam beyanlar zamanında sunulur. Söz konusu yükümlülüklerin uygulanmasından UZ-AR kendisini sorumlu tutmaktadır. Çalışanlarımız, şirket etik değerlerine bağlı olarak T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder. Uluslararası yasa uygulamalarını kapsayan UZ-AR etik kuralları faaliyet gösterdiği her ülkenin hukuk kurallarına ve toplumsal değerlerine saygı gösterir ve bu bilinçle çalışır.  

UZ-AR etik değerlerimizin en önemli bir diğer bileşeni müşteri odaklı yaklaşımıdır bunun korunması için müşteri memnuniyeti odaklı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Üretimden, üretilen ürünün son kullanıcıya ulaştırılması ve sonraki süreç de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü problemde hızlı sorun çözücü ve ulaşılabilir kimliği ile tüketici mağduriyetini önler ve sorunlara destek verir. Mal ve hizmet aldığı tedarikçileri ile kazan – kazan yaklaşımını benimsemiştir ve mevzuatlara uygun bir şekilde hareket edilir.

UZ-AR etik değerleri, her çalışanı eşit şekilde kapsar. Hiçbir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik baskılara maruz kalmasını ya da vermesini kesinlikle kabul etmez ve hiçbir şekilde tolerans göstermez. Çalışılan tüm kişilere ve kurumlara dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit mesafededir. Her çeşit farklılığa hoşgörü ile yaklaşılan bir çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmiştir.

UZ-AR çevreyi korumayı temel etik kurallarından biri haline getirmiştir. Bunun için uyguladığı yasal mevzuatlar haricinde geliştirdiği çevreci çözümler ve kullandığı enerji kaynaklarını verimli kullanarak israfın önlenmesi için çalışmalarını yürütmektedir. Üretim faaliyetleri sonucu meydana çıkan atık ve her türlü kirlilik kontrol altında tutularak yasal ve çevre yönetim sistemi politikamız doğrultusunda bertaraf sağlanmaktadır.

Küresel iş ahlakı standartları, diğer kurumsal politikalar ve prosedürler ile uyumun yerel yasa ve yönetmeliklerle çeliştiği görülüyorsa, çalışanlar endişelerini hukuk departmanımızla tartışmaya yönlendirilir ve kuşku duyulan konuların açıklığa kavuşturulması sağlanır. 

UZ-AR etik kuralları ile çelişen durumlar ve çalışanların geri bildirimi için etik@uzar.com.tr adresi oluşturulmuştur.

Sorularınız için buradayız!

Nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim