Merkez Ofis : +90 212 542 31 21 E-Mail :uzar@uzar.com.tr

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi

UZ-AR iş etiği, sürdürülebilirlik, kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği alanlarındaki temel ilke ve politikalarından oluşturulmuştur. Bilinçli satın alma yaklaşımımız ve sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmetler aracılığıyla müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenmiştir. Bu noktada tedarikçilerimiz, sorumluluk bilinciyle üretmiş oldukları ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamız konusunda bize yardımcı olur.

UZ-AR olarak, üretim ve hizmet faaliyetlerimizin devamlılığı için gerekli olan malzemelerin tedarik sürecinde, tedarikçilerle sürdürülebilir ilişki kurmayı temel önceliğimiz haline getirdik.

Bu yaklaşımla;

  • Tedarik zinciri yönetimindeki tüm faaliyetlerimiz, yasal yükümlülüklere ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütülerek, ayrım yapılmadan tüm tedarikçilerimiz ile adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurularak, kalite ve termin performansı, istikrar ve fiyat esnekliğini gözetilerek gerçekleştirilmektedir.
  • Tedarikçi seçim ve ölçme değerlendirme kriterlerimize uyum sağlayan firmalarla uzun vadeli sürdürülebilir iş ilişkileri kurmayı amaçlarız.
  • Tüm ürün ve hizmetlerin temininde; alanında uzman, finansal ve operasyonel olarak güvenilir ve gerekli ulusal/uluslararası yükümlülüklere uyan, sertifikalara/belgelere sahip olan tedarikçilerimiz önceliklidir.
  • İnsan haklarına saygılı, doğal kaynakları korumaya çalışan, teknolojiye yatırım yapan, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan tedarikçilerimiz önceliklidir.
  • UZ-AR fikri ve sınai mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle koruyan ve bunu gerçekleştiren tedarikçilerle çalışmayı tercih eder. Aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini de korumak için özen gösterir.
  • Tedarikçilerimizin dünya ve ülke strateji yaklaşımlarına uyum sağlamlarını bekleriz.
  • Tedarikçilerle stratejik iş birliğini sürdürülebilir kılmak ve onların gelişimlerine katkıda bulunmak, beklentilerimizi karşılama yeterliliğinde olmaları için eğitimler ve bilgi paylaşımı ağı kurarak destek veririz.
  • Tedarikçilerimizi, performans takibi ve sürekli iyileştirilme adına tedarikçi seçme ve değerlendirme kriterlerimize uygun olarak denetleriz.
  • Tedarikçilerimizle iş birliği yaparak geri bildirim ve paylaşımlarını sürekli iyileştirme için kaynak olarak kullanırız.
Sorularınız için buradayız!

Nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim