Merkez Ofis : +90 212 542 31 21 E-Mail :uzar@uzar.com.tr

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Bugün dünyamız pek çok iklim sorunu ile karşı karşıyayken suyun korunması ve yenilenebilir enerji faaliyetleri her zamankinden daha fazla önem kazandı. UZ-AR olarak biz de hayatın kaynağı olan su için sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda çözümler üretmek ve bunları geliştirmek için varız. Sürdürülebilirlik temelinde belirlemiş olduğumuz stratejik hedeflerimizi, yönetim ve iş süreçlerimizi aktif olarak sahada uyguluyor ve yönetiyoruz.

Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için suyu korumanın ve doğru kullanımının öneminin farkındayız, bu yüzden suyun olduğu her yerde, yenilikçi proses ve su arıtma çözümlerimiz ile müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ilgili tüm tarafların sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkı sağlayarak onların çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

UZ-AR olarak yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyetlerimizde, şirketimiz ve tüm ilgili taraflar için önemli ve öncelikli olarak Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerimizi ve bunlar için ölçülebilir hedeflerimizi aşağıdaki şekilde belirledik.

 • SKH.03 Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
 • SKH.06 Temiz Su, Hijyen, Halk Sağlığı
 • SKH.07 Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • SKH.08 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • SKH.09 Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
 • SKH.12 Sorumlu Tüketim ve Üretim
 • SKH.13 İklim Eylemi
 • SKH.17 Amaçlar için ortaklıklar
 • İlkelerimiz doğrultusunda ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarımızı yükümlülüklerin ve beklentilerin ilerisinde yönetmeyi, yenilikçi fikir, yatırım ve ürünlerle sürdürülebilir değer yaratmayı,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde belirlediğimiz planları gerçekleştirmek üzere sahip olduğumuz tüm kaynaklarımızı kullanmayı,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte ulaşılabilir ve kullanılabilir iletişim kanallarını kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak üzere çalışmayı ,
 • Hedeflerimizi ve ulaşılabilirliklerini periyodik olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Dünya genelinde ve ülkemizde belirlenen hedef ajandasına uyarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
Sorularınız için buradayız!

Nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim